Wat is Mindmappen?

Een mindmap is een informatiekaart op A4- of A3-formaat, die vanuit het midden van het papier waar het onderwerp staat, wordt opgebouwd. Vanuit het onderwerp staan de verschillende subonderwerpen als takken er omheen. De vertakkingen bevatten uitleg, verbanden, teksten, begrippen en vaak ook voorbeelden en plaatjes/symbolen.mindmappen

Doelgroep Training Mindmappen

Leerlingen uit het basisonderwijs groep 7 en 8, leerlingen uit het voortgezet onderwijs en ouders/begeleiders van leerlingen uit het basisonderwijs en voortgezet onderwijs die hun zoon/dochter bijvoorbeeld zelf willen leren en/of begeleiden bij Mindmappen.

Doel Training Mindmappen voor volwassenen

Met behulp van mindmappen zal de leerling ervaren dat er sneller, efficiënter en leuker geleerd kan worden. Door de informatie in kaart te brengen en ‘bijzonder’ te maken, komt het sneller in het lange termijn geheugen en is de kennis bij bijvoorbeeld het maken van toetsen of het geven van presentaties makkelijker op te roepen.

Algemene informatie Training Mindmappen

Het maken van een mindmap als overzicht (voor bijvoorbeeld het geven van een presentatie) of als samenvatting (voor bijvoorbeeld aardrijkskunde) is bedoeld om de te leren lesstof in kaart te brengen. Hierbij wordt de leerling ertoe aangezet om anders en vooral intensiever met de lesstof om te gaan. Doordat de linker- en rechter hersenhelft geprikkeld worden en de lesstof ‘bijzonder’ gemaakt wordt, wordt er tijdens het maken van een mindmap eigenlijk al geleerd (60% zit al in het hoofd voordat er met leren begonnen wordt).

Het gebruik van een mindmap helpt bij het oefenen van lesstof en geeft een duidelijk overzicht van de te leren stof bij bijvoorbeeld Aardrijkskunde, grammatica van Engels of basiskennis van Wiskunde. Bij het herhaaldelijk doorlezen hoeft de mindmap op zeker moment niet meer geraadpleegd te worden. De informatiekaart zit in het hoofd, de leerling beheerst de lesstof!

Programma Training Mindmappen

Voor leerlingen wordt de training op zaterdagen en in vakanties gegeven (duur van 09:30 – 15.30 uur). Er wordt eerst aandacht besteed aan de werking van de hersenen en het korte- en lange termijn geheugen. Daarna wordt al snel overgegaan tot het analyseren van teksten. De sleutelwoorden en signaalwoorden worden er samen uitgepikt. Deze vormen de basis van een mindmap. Indien mogelijk maakt de cursist naast een mindmap van een oefentekst ook een mindmap van een onderwerp dat hij/zij zelf heeft uitgekozen. NB: Als een leerling nog geen ervaring heeft met het maken van een samenvatting dan is het raadzaam om eerst de training samenvatten te volgen. Wij zullen deze twee trainingen op elkaar laten aansluiten.

Ook volwassenen kunnen deze training individueel of in groepsverband volgen met als doel hun zoon of dochter thuis te kunnen ondersteunen en begeleiden bij het maken van een mindmap. De training voor volwassenen duurt ongeveer 3,5 tot 4 uur.

Tarief

  • €140,- p.p. (in groepsverband, minimaal 4 deelnemers, voor leerlingen uit het basis- of voortgezet onderwijs)
  • €45,00/uur (individueel, voor leerlingen uit het basis- of voortgezet onderwijs)
  • €72,50 p.p. (in groepsverband, minimaal 4 deelnemers, voor volwassenen)
  • €62,50/uur (individueel, voor volwassenen)

Neem geheel vrijblijvend contact op voor meer informatie over training mindmappen.