Ieder kind zit weleens minder lekker in z’n vel, is tijdelijk niet goed in balans. Vaak lossen problemen zich vanzelf op en herstelt de balans zich weer. Als deze periode te lang gaat duren, kan een kindercoach hulp bieden. Problemen die bij een kindercoach aan de orde komen zijn onder andere:

 • angsten
 • met tegenzin naar school
 • weinig zelfvertrouwen/negatief zelfbeeld
 • pesten of gepest worden
 • concentratiegebrek/onrustig gedrag
 • (extreme) boosheid
 • slaap- of eetproblemen
 • opvallende gedragsveranderingen
 • moeite in omgang met andere kinderen
 • moeite om voor zichzelf op te komen
 • moeite met zich inleven in de gevoelens van anderen
 • niet lekker in de vel zitten zonder direct duidelijke oorzaak

Doel Kinder- & Pubercoaching

Kinder- & Pubercoaching is het tijdelijk begeleiden van kinderen (en hun ouders) met een bepaalde hulpvraag. De kindercoach kijkt als het ware even mee over de schouder en attendeert op een gewenste oplossingsrichting. Het doel van een kindercoach is ouders en kinderen (weer) op weg helpen in hun ontwikkeling. De coach helpt betekenis en richting te geven aan dat wat er om hen heen gebeurt. Hierbij wordt uitgegaan van de wijsheid en kracht van het kind of jongere zelf. Kinderen weten vaak onbewust waar het antwoord op een probleem te vinden is. Het uiteindelijke doel is uiteraard het kind of de jongere weer in zijn/haar eigen kracht te laten staan, weer in balans te krijgen.

Programma Kinder- & Pubercoaching

Door gebruik te maken van verschillende werkvormen (gesprekjes, spelletjes, tekenen, bewegen, visualisatie etc.) helpt de coach het kind/de jongere de eigen kwaliteiten en vaardigheden te ontdekken. Door uit te gaan van wat het kind al kan, leert het nieuwe vaardigheden om zijn problemen op te lossen, leert het niet-vaardig gedrag om te zetten in vaardig gedrag en leert het om te gaan met specifieke gevoelens of gebeurtenissen.

De aanpak van de kindercoach is praktisch, toekomstgericht en kortdurend (ongeveer 3 tot 6 sessies). Aan het begin van het traject vindt er een intakegesprek met de ouder/verzorger plaats en wordt bekeken wat de hulpvraag is. Indien gewenst kan er een gesprek plaatsvinden met de leerkracht/mentor op school. Afhankelijk van de leeftijd van het kind en de hulpvraag wordt bekeken of de sessies samen met een van de ouders of alleen met het kind plaatsvinden.

Tarief

 • €30,00 intakegesprek
 • € 52,50 kindgesprek (50 minuten)
 • € 52,50 oudergesprek (50 minuten)
 • € 30,00 voortgangs- en evaluatiegesprek (per 30 minuten)
 • € 30,00 gesprek leerkracht/mentor (per 30 minuten)

Neem geheel vrijblijvend contact op voor meer informatie over kinder- en pubercoaching.