De training is bedoeld voor leerlingen met leerproblemen, dyslexie, ADHD, ADD en voor leerlingen die hoogbegaafd, beelddenker of hoogsensitief zijn.

Een grote groep ondergewaardeerde leerlingen heeft een bijzondere gave: het zijn beelddenkers! Beelddenken is een creatieve, drie-dimensionale manier van denken. Beelddenkers zie je vaak terug in creatieve beroepen: architecten,
ontwerpers, aannemers, muzikanten, kunstenaars, ICT-ers, enz. Helaas kan deze manier van denken wel problemen opleveren met taal (dyslexie), rekenen, planning en organisatie.

Ongeveer 5% van de bevolking denkt niet in woorden maar in beelden. Zij zien de woorden die zij horen letterlijk als beeld in het hoofd voorbijkomen. Bij het woord HOND zien zij niet het geschreven woord (H-O-N-D) voor zich, maar zien in hun hoofd de hond van de buurvrouw achter een konijn aanrennen. De hond is blauw en heeft oranje stippen. ondertussen zien zij ook nog eens de buurvrouw uitglijden in een grote plas. De beelden flitsen in een razend tempo door het hoofd. Er wordt van alles bijgehaald waardoor het een enorme chaos in het hoofd is.

Het lesmateriaal op school wordt aangeboden zoals de overige 95% van de bevolking leert en wordt door de beelddenker niet goed begrepen en onthouden. Zij hebben vaak een leerachterstand, kunnen ongeïnteresseerd overkomen, hebben moeite met het vasthouden van hun concentratie, kunnen impulsief gedrag vertonen en hebben weinig tijdsbesef. Ouders en leerkrachten krijgen er de vinger niet achter. Bij complexe opdrachten presteert de leerling opvallend goed en is in staat tot oplossingen te komen die een ander kind niet direct ziet, terwijl de ‘simpele(re) stappen’ niet lukken. Bijles helpt niet of nauwelijks, omdat er dan nog meer schoolwerk op ‘foute wijze’ wordt aangeboden.

De training ‘Ik leer anders’ vertaalt de lesstof naar een andere manier van denken, namelijk visueel.

Direct resultaat

Doordat we de lesstof op de juiste manier aan de leerlingen aanbieden, kan hij of zij direct vertellen of deze leermethode werkt. Dus geen eindeloos traject zonder resultaat, want wanneer we overschakelen naar het juiste informatiesysteem (visueel) wordt de lesstof direct begrepen en onthouden. Tijdens de training kunnen bijvoorbeeld leerlingen met een taalprobleem woorden foutloos spellen (van voor naar achter, maar ook van achter naar voor), simpelweg omdat ze het woord als woordbeeld hebben opgeslagen. Langer worstelen met schoolwerk is niet meer nodig. Leerproblemen aanpakken met de training ‘Ik leer anders’ is leuk en versterkt het gevoel van zelfvertrouwen. De leeftijd om deze techniek te leren is vanaf 5 jaar tot iedere leeftijd!

Programma ‘ik leer anders’

Tijdens de training ‘Ik leer anders’ leert de leerling de lesstof snel en efficiënt te vertalen naar beelden en deze visueel op te slaan. Vervolgens krijgt de informatie een vaste plek in het hoofd en krijgt de leerling grip op het opslaan, verwerken en onthouden van de aangeboden leerstof. Bij toetsing is de informatie makkelijk terug te vinden in het geheugen. Naast kennis geeft dit ook rust in het hoofd. Deze methode is later ook goed toe te passen op bijvoorbeeld het leren van buitenlandse talen.

Voor meer informatie over de methode ‘Ik leer anders’ verwijzen wij graag naar de site www.ikleeranders.nl.

Tarief individuele training

  • € 279,00 p.p. (4 sessies van ongeveer een uur, inclusief werkboek)
  • € 72,50 per uur (losse sessie)

Tijdens de eerste bijeenkomst worden de doelstellingen besproken, het informatiesysteem van de leerling getest en wordt het hoofd van de leerling ‘opgeruimd’. Vervolgens wordt er samen gekeken welke manier van informatie opslaan de leerling het meest aanspreekt. Al tijdens deze eerste bijeenkomst worden (een deel van) het alfabet en een aantal woorden visueel opgeslagen en kan de leerling de woorden van voor naar achter en van achter naar voor spellen.

Tijdens de volgende sessies wordt er aandacht besteed aan o.a.:

  • taal (alfabet, woordpakketten)
  • lezen (tempo, begrijpend lezen en lezen van ‘lege’ woorden)
  •  rekenen (cijferveld, sommen automatiseren, tafels doen)
  •  klokkijken (ook digitaal)
  • Tips voor vakken als topografie, werkstukken, spreekbeurten, boekbesprekingen, geschiedenis, enz.

Het is mogelijk deze techniek binnen vier tot zes sessies leren toe te passen!
Jonge kinderen leren de techniek samen met hun ouders, zodat later de lesstof thuis verder geoefend kan worden. U kunt er ook voor kiezen dit door ons te laten doen.

De training wordt bij voorkeur tijdens schooltijd gegeven (bij SMILE in Ouderkerk aan de Amstel of in overleg op de school van de leerling). De reden is dat juist deze leerling overdag zo enorm veel prikkels te verwerken krijgen en hierdoor na schooltijd niet meer voldoende in staat zijn de nieuwe informatie
voldoende op te slaan. Op verzoek bespreken wij de methode graag met de leerkracht op school.

Tarief workshop voor leerklachten

  • €242,00 p.p.
  • Duur: 2 uur

Tijdens de workshop maken leerkrachten kennis met deze nieuwe manier van leren. Na de workshop kunnen zij visueel ingestelde leerlingen herkennen

De presentatie wordt op school gegeven. De vergaderruimte, beamer en scherm, kopieën van hand-outs, koffie en thee worden door de opdrachtgever verzorgd.

Neem geheel vrijblijvend contact op voor meer informatie over de training ‘Ik leer anders’.