“Je hebt het in je vingers, het zit helemaal in je hoofd, maar het komt er niet uit. Je presteert onder je kunnen. Je hebt last van faalangst.”

Doelgroep faalangsttraining

Leerlingen uit het basisonderwijs vanaf groep 6 en leerlingen uit het voorgezet onderwijs.

Doel faalangsttraining

Door training en oefening leert het kind vanuit zijn eigen kracht en rust in zichzelf sterker te staan in relatie tot faalangst, pesten, leerproblemen en een positief zelfbeeld.

Wat is faalangst?

Faalangst is de angst om te mislukken in situaties waarin iemand wordt beoordeeld of denkt te worden beoordeeld. Die angst werkt belemmerend. Mensen met faalangst ontwikkelen een bepaald soort denken, ze denken vanuit een negatief zelfbeeld waarin de vrees om te mislukken centraal staat. Dit bepaalt hun denken en daarmee gedrag. Er wordt over faalangst gesproken als iemand zo gegrepen is door angst voor mislukking dat zijn presteren er onder lijdt.

Faalangst is te verdelen in drie groepen:
Cognitieve faalangst (“En net wist ik het allemaal nog….”)
Cognitie is het leervermogen van mensen. Voor mensen met cognitieve faalangst is het moeilijk te laten zien wat zij aan kennis hebben opgedaan.

Sociale faalangst (“Wat zullen zij wel niet van mij denken….”)
Mensen met sociale faalangst vinden het moeilijk om hun mond in een groep open te doen. Het treedt op in een gesprek, in contact met anderen, een groep toespreken of gewoon bij de kassa.

Motorische faalangst (“Op zulke momenten ben ik als ‘verlamd’ …..”)
Wanneer de motoriek van je lichaam je in de steek laat, heb je last van de motorische faalangst. Deze angst kan bijvoorbeeld optreden bij een autorijexamen of tijdens een tenniswedstrijd.

De oorzaak is bij ieder persoon anders. Wel is het waarschijnlijk dat er een gemeenschappelijk kenmerk is, namelijk dat faalangst veroorzaakt wordt door een emotie van een eerdere ervaring. Op school kan het de druk van het erbij moeten horen zijn, op het werk de spanning van het je keer op keer moeten bewijzen of thuis door de hoge verwachtingen van ouders of partner. Als een van de ouders last heeft van faalangst, kan het kind het gedrag van de ouder overnemen. Er wordt dan gesproken van kopieergedrag. Het zijn dan niet de eigen ervaringen die de emotie met zich mee brengen, maar de angst om de emotie te moeten voelen.

De symptomen variëren per persoon, maar vooral kenmerkend zijn trillen, klamme handen, transpireren, maag- en darmproblemen, blozen, concentratieproblemen, hartkloppingen, slecht slapen en minder eetlust.

Programma Faalangsttraining

De training bestaat uit 8 bijeenkomsten van een uur en is opgebouwd uit vier onderdelen. In de training wordt door gerichte opdrachten, ontspanningsoefeningen en de Rationele Emotieve Therapie (de RET) geleerd hoe met faalangst omgegaan kan worden. Daarnaast wordt er ook aandacht besteed aan lichaamshouding. Een juiste lichaamshouding straalt kracht en rust uit en daardoor wordt er meer zelfvertrouwen ervaren. Breingymoefeningen zorgen ervoor, dat de mogelijkheden ten opzichte van het leerproces zo goed mogelijk worden benut. Tot slot wordt er gebruikt gemaakt van non-verbale werkvormen, zoals tekenen, drama- en expressieoefeningen.

Tarief

  • €200,- inclusief alle werkmaterialen, intakegesprek en informatieavond voor ouders. 8 sessies van 1 uur (minimaal 4 deelnemers)
  • €212,50 5 sessies van 1 uur (individueel)
  • €45,00/uur losse sessie

Neem geheel vrijblijvend contact op voor meer informatie over faalangsttraining.

schrijf je nu in