Onze trainingen

Kinder- & Pubercoaching

Kinder- & Pubercoaching is het tijdelijk begeleiden van kinderen (en hun ouders) met een bepaalde hulpvraag. De kindercoach kijkt als het ware even mee over de schouder en attendeert op een gewenste oplossingsrichting. Het doel van een kindercoach is ouders en kinderen (weer) op weg helpen in hun ontwikkeling. De coach helpt betekenis en richting te geven aan dat wat er om hen heen gebeurt.

Dyscalculie

De coaching/begeleiding wordt dusdanig opgezet dat de leerling inzicht, rekenvaardigheid en zelfvertrouwen opbouwt. De inhoudelijke begeleiding is maatwerk, iedere leerling bereikt de rekendoelen op zijn/haar eigen manier en tempo. Iedere leerling heeft immers zijn/haar unieke mix van sterke en zwakke kanten, die uit het onderzoek naar voren zijn gekomen.

Ik leer anders

De training ‘Ik Leer Anders’ is bedoeld om begeleiders van kinderen, die in het regulier onderwijs niet goed mee kunnen komen, te helpen. Kinderen die last hebben van ADHD, dyslexie of die beelddenker zijn, hebben veelal een andere manier van het verwerken van lesstof. Bij deze training besteden wij aandacht aan het vertalen van lesstof naar een visuele manier van denken, zodat het beter bij het kind aansluit. Leerproblemen aanpakken met de training ‘Ik leer anders’ is leuk en versterkt het gevoel van zelfvertrouwen.

Faalangst

Wil je erachter komen of het faalangst is dat jou nogal eens in de weg staat? En wil je weten wat je eraan kunt doen? Samen gaan we op zoek naar de negatieve gedachten en ervaringen die er voor zorgen dat jouw faalangst steeds weer opduikt. Door bewustwording en oefeningen zal je leren de faalangst steeds meer onder controle te krijgen.

Werkwoordspelling

Met behulp van mindmaps worden de regels van de werkwoordspelling helder uitgelegd en kunnen alle werkwoorden in korte tijd zonder problemen worden vervoegd. Handig om zelf je kennis weer eens op te frissen of om je kind beter bij het oefenen te kunnen begeleiden.

Samenvatten

Leer hoe je belangrijke informatie uit een tekst kunt halen en hoe je deze vervolgens kort en overzichtelijk op kunt schrijven. Altijd handig om grote stukken tekst voor een toets of examen sneller te kunnen leren. Naast het oefenen met samenvatten krijgen begeleiders tips mee hoe zij de vaardigheden op een kind over kunnen brengen.

Mindmappen

Leer wat mindmappen is, hoe het zowel je linker- als rechter hersenhelft prikkelt en wat dat voor jou betekent, waar het allemaal voor gebruikt kan worden, hoe een mindmap opgebouwd wordt en hoe een tekst daarin past. Begeleiders krijgen tips mee hoe zij een kind kunnen begeleiden bij het maken van een mindmap.

Studievaardigheden CITO

Tijdens de 4 bijeenkomsten van 1,5 tot 2 uur wordt steeds een stukje theorie gegeven. Hierna wordt dit in de praktijk geoefend door eerst samen en daarna zelfstandig een vraagstuk op te lossen. Hierbij wordt aandacht besteed aan de soort vraag, wat wordt er nu precies gevraagd?