Sinds januari 2008 begeleiden wij samen met studenten leerlingen uit het voortgezet onderwijs bij het plannen, het leren, het ‘leren’ leren en het maken van het huiswerk. Daarnaast geven wij leerlingen uit het basisonderwijs en voortgezet onderwijs vakinhoudelijke ondersteuning, training en coaching.

Werkwijze

Voor veel leerlingen is het handig om bij het leren een vast uitgangspunt te hebben.

Starten

Kort gezegd: Wat, hoe en wanneer! Eerst moet duidelijk zijn wat je precies moet leren, hoe je het leren gaat aanpakken (eventuele hulp bij Smile regelen) en moeten de leermomenten ingepland staan.

Markeren/mindmappen

Door de lesstof in een mindmap te zetten, de belangrijke woorden te markeren of door met een mindmap met informatie van Smile te werken ben je actief met de lesstof bezig en komt de lesstof makkelijker in je lange termijn geheugen.

Informatie verwerken

Leren van de lastige onderdelen door herhalen (ook bij begrijpvakken!) en oefenen (ook bij de talen!). Bij Smile is veel extra oefenmateriaal aanwezig.

Linken leggen

Door overhoren en/of het samen doornemen van de lesstof ga je verbanden zien. Bij Smile wordt het nut van het overhoren uitgelegd en wordt er zoveel mogelijk overhoord.

Eindresultaat

De informatie zit in je hoofd. Je zorgt er nu alleen nog voor dat je uitgerust bent, dat je de juiste spullen voor de toets bij je hebt en dat je gebruik maakt van de tips die je van Smile gekregen hebt.

Voor de één is dit niets nieuws, voor de ander is het in het begin beslist even wennen om op een andere manier met de lesstof om te gaan. Bij Smile worden de leerlingen gestimuleerd om voor een proefwerk minimaal een week van tevoren te starten met leren.

Voor een schriftelijke overhoring wordt aangeraden om 3-4 dagen van tevoren te starten én om altijd alles een dag van tevoren te herhalen.

Voor het maken van het huiswerk adviseren wij de leerlingen om dit niet uit te stellen tot de dag voordat het af moet zijn, maar om dit juist te maken op de dag dat het opgegeven is. Door deze aanpak worden stressmomenten voorkomen (bij onverwachte SO’s) en meevallers gecreëerd (een keer een vrije middag/avond omdat er niets onverwachts is opgegeven).

“Dat wat je zoekt, zit al in je.”

SMILE staat voor

  • Begeleiding in kleine groepen met 1 begeleider op 4-5 leerlingen (huiswerkklas) of individueel (bijles/studiebegeleiding)
  • Prettige rustige omgeving dicht bij huis
  • Persoonlijke hulp en een positieve benadering
  • Aanleren van studievaardigheden (plannen van het huiswerk en verschillende manieren van leren
  • Creëeren van echte vrije tijd voor ontspanning door goed te plannen
  • Ontdekken van de sterke en zwakke punten en daarmee om leren gaan
  • Vergroten van het zelfvertrouwen
  • Bewust worden van het dragen van eigen verantwoordelijkheid (opleiding/toekomst)
  • Betere motivatie, meer ‘plezier’ in school
  • Thuis minder spanningen over het huiswerk

Belinda Beemster – Oprichter

HBO lerarenopleiding Duits en Gezondheidskunde
Reiss Profile® certified Practitioner/Master licentie
Studiekeuzebegeleiding met Reiss Profile®
Coach ‘Ik Leer Anders’ (o.a. bij beeldenken en dyslexie)
Kinder- en pubercoaching
F&L methode schoolversie (Taal in Blokjes)
Trainer Faalangstreductie (Beeld en Brein)
Mindmap Training (Beeld en Brein)

Ellen Platje- Oprichter

HBO Biochemie
Reiss Profile® certified Practitioner/Master licentie
Studiekeuzebegeleiding met Reiss Profile®
Coach ‘Ik Leer Anders’ (o.a. bij beeldenken en dyslexie)
Coach dyscalculie en rekenproblemen (KWeC)
Mindmap Training (Beeld en Brein)
Mindmap Training (Balanced Mind)

Ellen Platje- Oprichter

HBO Biochemie
Reiss Profile® certified Practitioner/Master licentie
Studiekeuzebegeleiding met Reiss Profile®
Coach ‘Ik Leer Anders’ (o.a. bij beeldenken en dyslexie)
Coach dyscalculie en rekenproblemen (KWeC)
Mindmap Training (Beeld en Brein)
Mindmap Training (Balanced Mind)