Sinds januari 2008 begeleiden wij samen met onze studenten leerlingen uit het voortgezet onderwijs bij het plannen, het leren, het ‘leren’ leren en het maken van het huiswerk. Wij stimuleren de leerlingen verantwoordelijkheid te nemen en open en eerlijk over hun eigen inzet te zijn. Daarnaast geven wij leerlingen uit het basisonderwijs en voortgezet onderwijs vakinhoudelijke ondersteuning en bieden wij diverse trainings- en coachingstrajecten aan.

Werkwijze

Voor veel leerlingen is het handig om bij het leren een vast uitgangspunt te hebben.

Starten

Kort gezegd: Wat, hoe en wanneer! Eerst moet duidelijk zijn wat je precies moet leren, hoe je het leren gaat aanpakken (eventuele hulp bij Smile regelen) en moeten de leermomenten ingepland staan.

Markeren/mindmappen

Door de lesstof in een mindmap te zetten, de belangrijke woorden te markeren of door met een mindmap met informatie van Smile te werken ben je actief met de lesstof bezig en komt de lesstof makkelijker in je lange termijn geheugen.

Informatie verwerken

Leren van de lastige onderdelen door herhalen (ook bij begrijpvakken!) en oefenen (ook bij de talen!). Bij Smile is veel extra oefenmateriaal aanwezig.

Linken leggen

Door overhoren en/of het samen doornemen van de lesstof ga je verbanden zien. Bij Smile wordt het nut van het overhoren uitgelegd en wordt er zoveel mogelijk overhoord.

Eindresultaat

De informatie zit in je hoofd. Je zorgt er nu alleen nog voor dat je uitgerust bent, dat je de juiste spullen voor de toets bij je hebt en dat je gebruik maakt van de tips die je van Smile gekregen hebt.

Voor de één is dit niets nieuws, voor de ander is het beslist even wennen om op een andere manier met de lesstof om te gaan.

Bij Smile worden de leerlingen gestimuleerd om minimaal een week voor een proefwerk te starten met leren. Hak de lesstof in stukken (de salamitechniek), herhaal tussendoor wat de vorige dagen geleerd is en zorg dat er altijd een reserve-dag is waarop alle lesstof nog eens rustig herhaald kan worden.
Bij een schriftelijke overhoring raden wij aan om minimaal 3-4 dagen van tevoren te starten.
Voor het maken van het huiswerk adviseren wij de leerlingen om dit niet uit te stellen tot de dag voordat het af moet zijn, maar juist te maken op de dag dat het maakwerk opgegeven is. Door deze aanpak worden stressmomenten voorkomen (zoals bij een onverwacht SO) en meevallers gecreëerd (een keer een vrije middag of avond is altijd fijn).

“Dat wat je zoekt, zit al in je.”

SMILE staat voor

  • Individuele studiebegeleiding en bijles
  • Persoonlijke hulp en een positieve benadering
  • Aanleren van studievaardigheden (plannen van het huiswerk en verschillende manieren van leren)
  • Creëren van echte vrije tijd voor ontspanning door goed te plannen
  • Ontdekken van de sterke en zwakke punten en daarmee om leren gaan
  • Vergroten van het zelfvertrouwen
  • Bewust worden van het dragen van eigen verantwoordelijkheid (opleiding/toekomst)
  • Betere motivatie, meer ‘plezier’ in school
  • Thuis minder spanningen over het huiswerk

Belinda Beemster – Oprichter

HBO lerarenopleiding Duits en Gezondheidskunde
Reiss Profile® certified Practitioner/Master licentie
Studiekeuzebegeleiding met Reiss Profile®
Coach ‘Ik Leer Anders’ (o.a. bij beeldenken en dyslexie)
Kinder- en pubercoaching
F&L methode schoolversie (Taal in Blokjes)
Trainer Faalangstreductie (Beeld en Brein)
Mindmap Training (Beeld en Brein)

Ellen Defesche- Oprichter

HBO Biochemie
Reiss Profile® certified Practitioner/Master licentie
Studiekeuzebegeleiding met Reiss Profile®
Coach ‘Ik Leer Anders’ (o.a. bij beeldenken en dyslexie)
Coach dyscalculie en rekenproblemen (KWeC)
Mindmap Training (Beeld en Brein)
Mindmap Training (Balanced Mind)

Ellen Platje- Oprichter

HBO Biochemie
Reiss Profile® certified Practitioner/Master licentie
Studiekeuzebegeleiding met Reiss Profile®
Coach ‘Ik Leer Anders’ (o.a. bij beeldenken en dyslexie)
Coach dyscalculie en rekenproblemen (KWeC)
Mindmap Training (Beeld en Brein)
Mindmap Training (Balanced Mind)