Dat ieder mens anders is, zal geen verrassing zijn. Iedereen reageert in een bepaalde situatie op zijn eigen manier. Soms is er herkenning en voel je je veilig, soms is de reactie van de ander zo anders dat je er misschien wel van schrikt. Maar wat zorgt ervoor dat wij op een bepaalde manier reageren?

De persoonlijke motivatie van de mens lijkt lastig te doorgronden. Duidelijkheid in wat jou drijft en motiveert, maakt het echter mogelijk bewustere keuzes te maken en dicht bij jezelf te blijven.  Dus doen wat bij jou past, waar je je prettig bij voelt en waar je energie van krijgt ook op de langere termijn! Deze inzichten helpen je niet alleen je bewust te worden van jouw eigen gedrag, groeimogelijkheden en mogelijke valkuilen, maar maken het ook mogelijk je makkelijker in de ander te verplaatsten en te ervaren dat zijn/haar inzichten niet verkeerd, maar gewoon anders zijn.

Wat motiveert ons?

SMILE kan je helpen met het zoeken naar antwoorden op veel vragen door je bewust te worden van hetgeen jij nodig hebt om je goed/prettig te voelen.

Wie ben je nu eigenlijk werkelijk? Waarom doe je de dingen zoals jij ze doet?

Wat heb jij nodig om je goed te voelen, wat drijft jou en waar word jij gelukkig van? Niet alleen nu, maar ook op de langere termijn.

Wil je erachter komen hoe het komt dat die geweldige baan jou uit lijkt te putten?

Wil je de balans eens opmaken, omdat je verwacht of onverwacht in een nieuwe levensfase zit? Gewoon om te kijken waar je nu staat of juist om uit te zoeken welke kant je op wilt gaan.

Wil je begrijpen waarom het je niet lukt om bepaalde dingen vol te houden, zoals bijvoorbeeld je studie, je werk of je goede voornemen om te gaan sporten?

“Stilstaan bij je handelen is vooruitgang.”

Reiss Profile Onderzoek

Onderzoek heeft uitgewezen dat ons gedrag vooral door het onderbewuste wordt gestuurd. Het pakket van onze mogelijke gevoelens en gedrag blijkt al voor het grootste deel bij de geboorte vast te liggen en het ‘onderbewuste zelf’ verandert na de eerste drie levensjaren nauwelijks meer. De Amerikaanse Dr. Steven Reiss, motivatieonderzoeker en professor in de Psychologie en Psychiatrie aan de Universiteit van Ohio, heeft de persoonlijkheidsfactoren die elk mens van nature bezit vertaald naar waarden, doelen en motieven en deze vervolgens in 16 levensmotieven ingedeeld. Dit is het uitgangspunt geweest voor het ontwikkelen van een eenvoudige test waarmee de waarde van die 16 levensmotieven te onderzoeken is. Door aan een lijst met stellingen een waarde toe te kennen worden de intrinsieke waarden, doelen en motieven van een persoon duidelijk. Hiermee wordt tevens zichtbaar welke motieven een sturende rol spelen en hoe groot hun specifieke betekenis is op ons gevoel en gedrag.

Het Reiss Profile oftewel het intrinsieke motivatieprofiel is een individuele vingerafdruk die slechts aan 1 persoon kan toebehoren. Het is waardevrij, er zijn dus geen goede en slechte scores. Omdat onze individualiteit uit de verschillende waarden van de 16 levensmotieven bestaat, zijn er enorm veel combinaties mogelijk die op hun beurt voor vele verschillende persoonlijkheidsprofielen(karakters) zorgen. Deze inzichten zijn de basis voor de zelfacceptatie van ieder mens en vormen de basis voor respect en tolerantie tegenover andere mensen. Door meer inzicht te hebben in de eigen persoonlijkheid wordt het mogelijk bewuster keuzes te maken. Hoe groter de overeenstemming tussen de feitelijke levensomstandigheden en de eigen persoonlijkheid, hoe prettiger men zich voelt en hoe beter men presteert. Kennis rondom de onderbewuste motieven stelt ons in staat de positieve en negatieve aspecten van verschillende levensfasen te herkennen. Op deze manier is het mogelijk uitdagingen actiever tegemoet te treden en mogelijke kansen eerder te herkennen en te benutten. Dit geldt zeker ook in overgangstijden van de ene naar de andere fase, die vaak als crisistijd worden ervaren.

Reiss Profile persoonlijkheidsanalyse

Voor het motivatieonderzoek van Reiss Profile kent de deelnemer(online) aan een lijst met 128 stellingen een waarde toe en stuurt deze vervolgens op. Het maken van de test duurt ongeveer 30 minuten. De antwoorden worden op de Universiteit van Ohio uitgewerkt. De intrinsieke motivatie, dat wat ons vanuit ons onderbewuste drijft, wordt op een visuele manier weergegeven en toont de individuele behoefte in vergelijking tot de populatie. Afhankelijk van de waarde van de motieven is niet alleen te zien waar iemand naar streeft, wat voor hem werkelijk belangrijk is, maar ook in welke mate iemand dat nodig heeft en welke emotie hierbij ervaren wordt. Het profiel laat zien welke psychologische behoeftes iemand heeft, m.a.w. wat iemand een tevreden gevoel geeft. Onderzoek toont aan dat de test in de loop van de tijd gereproduceerd kan worden. Dit maakt het dus mogelijk niet alleen in het nu, maar ook in de toekomst op de resultaten terug te kunnen vallen. Een gecertificeerd Reiss Profile Master van SMILE geeft tijdens een uitgebreid gesprek uitleg over het profiel waarbij herkenningspunten uit het dagelijks leven worden besproken. Na afloopt krijgt de deelnemer zijn/haar profiel uitgewerkt in tekst en beeld mee naar huis.

Toepassingen

Het Reiss Profile is zeer breed toepasbaar, zowel op het gebied van individuele ontwikkeling en selectie als voor team coaching en teamontwikkeling. Toepassingsgebieden zijn o.a. HR-management, Leiding geven, Coaching en Advies, Studiekeuze en Topsport.

SMILE heeft ervoor gekozen zich vooral te richten op individuele ontwikkeling van volwassenen en jongeren. Door inzicht te verschaffen in de persoonlijke motivatie wordt de deelnemer helder wat hem of haar beweegt.

Bij het traject ‘Studiekeuzecoaching’ worden de inzichten o.a. gebruikt voor het maken van zowel een studie- keuze als ook voor keuzes tijdens en na de studie.

Programma

Tijdens het intakegesprek legt de coach uit wat de deelnemer van het traject kan verwachten en wordt besproken op welke specifieke vragen de deelnemer graag antwoord krijgt. Het kan uiteraard ook zijn dat de deelnemer niet in het bijzonder naar antwoorden op zoek is, maar alleen zijn profiel helder uitgelegd wil krijgen. Na het intakegesprek wordt thuis online de lijst met stellingen ingevuld en verstuurd. In een volgend uitgebreid gesprek ontvangt de deelnemer zijn/haar profiel en worden de 16 levensmotieven uitgelegd. Hierbij wordt ingegaan op herkenning in het dagelijks leven. Het doel is dat de deelnemer na afloop zijn/haar motivaties begrijpt en voldoende in de gelegenheid is geweest om over de verworven inzichten vragen te stellen. Dit gesprek van 2-2,5 uur kan eventueel in 2 kortere gesprekken plaatsvinden.

Mocht de deelnemer na afloop van het traject of na verloop van tijd behoefte hebben om naar aanleiding van zijn/haar profiel opnieuw een coachingsgesprek te voeren, dan is dat uiteraard mogelijk.

Tarief

  • €335,00
  • Buiten Ouderkerk aan de Amstel hanteren wij een kilometer- en reistijdvergoeding
  • Extra gesprekken kosten per uur €62,50

Neem geheel vrijblijvend contact op voor meer informatie over persoonlijke ontwikkeling en motivatie.

schrijf je nu in