Smile wil eruit halen wat erin zit. Hierbij wordt rekening gehouden met de ontwikkeling van de leerling en daarnaast wordt de leerling gestimuleerd om zijn/haar eigen ideeën en initiatieven in te zetten.

Doel

Het doel van de huiswerkklas is het creëren van structuur en regelmaat. Er wordt gestreefd naar een schoolweek waarin voldoende tijd ingepland wordt voor het maak- en leerwerk, zodat er ‘echte’ vrije tijd overblijft. Voor de vakken die moeizaam gaan wordt gezocht naar een passende leerstrategie.

Inhoud

Smile biedt hulp bij het plannen van het leerwerk en maakt hierover afspraken met de leerling. Daarnaast stimuleren de begeleiders (1 op 4-5 leerlingen) de leerling om zich bij Smile te focussen op de vakken die hij/zij lastig vindt. Tijdens het intakegesprek, de tussentijdse gesprekken en in de huiswerkklas wordt met de leerling afgesproken wanneer vakinhoudelijke hulp wordt gegeven en wordt extra oefenmateriaal aangereikt. De begeleider vraagt regelmatig hoe de leerling het leren aanpakt en geeft hierbij zo nodig advies.

De huiswerkklas is geopend van maandag t/m donderdag van 16.00-18.45 uur.

Benieuwd hoe het er tijdens onze bijlessen en in de huiswerkklas aan toegaat?

Bekijk hier ons informatiefilmpje.