Bijles (vakinhoudelijk)

Er zijn verschillende redenen waarom een leerling zich kan aanmelden voor bijles bij SMILE, zoals:

  • Moeite hebben met de lesstof
  • Een stevigere basiskennis krijgen
  • Het zelfvertrouwen willen vergroten
  • Een hoger cijfer willen, omdat een niveau hoger er misschien toch ook wel in zit.
Bijles wordt gegeven in de volgende vakken

Voortgezet onderwijs:
Nederlands, Engels, Duits, Frans, Spaans, Wiskunde A, Wiskunde B, Rekenen, Scheikunde, Natuurkunde, Biologie, Geschiedenis, Aardrijkskunde, Economie, M&O.

Basisonderwijs:
Rekenen, spelling, werkwoordspelling en begrijpend lezen

Bijlessen worden ook gegeven wanneer er bij de leerling sprake is van dyslexie, dyscalculie of beelddenken.

Doel

Leerlingen uit het voortgezet onderwijs en groep 6/7/8 van de basisschool sterker maken voor het betreffende vak. SMILE biedt vakinhoudelijke ondersteuning in de breedste zin van het woord. De leerling wordt met behulp van de verschillende aangeboden handvatten gestimuleerd om zich de specifieke onderdelen eigen te maken.

Inhoud

Tijdens het intakegesprek wordt gekeken welke lesstof zeker opgehaald moet worden. Soms blijkt echter pas tijdens een van de bijlessen waar een stukje basiskennis ontbreekt. Daarnaast worden acute knelpunten opgelost, de leerling kan weer meekomen in de volgende les. De leerling krijgt indien nodig een houvast mee naar huis. Dit gebeurt in de vorm van uitlegbladen, informatiekaartjes of mindmaps. Bij sommige leerlingen kan het nuttig zijn om pre-teaching te geven.

Bijles wordt individueel gegeven, hiervoor wordt samen naar een geschikte dag en tijd gezocht.

Studiebegeleiding

Doel

Leerlingen uit het voortgezet onderwijs, die vastlopen bij het leren, helpen bij hun specifieke knelpunten op het gebied van studeren. Na een aantal begeleidingslessen (meestal 4-6 keer 1 uur) heeft de leerling voldoende handvatten om zelfstandig te kunnen studeren. Het komt uiteraard voor dat de leerling toch voor het stukje discipline of vakinhoudelijke kennis hierna nog huiswerkklas of bijles nodig heeft.

Inhoud

Afhankelijk van de vraagstelling wordt tijdens een aantal begeleidingslessen 1 op 1 gefocust op zelfstandig leren plannen en wordt naar leerstrategieen gezocht die bij de leerling passen. Dit gebeurt d.m.v. een praktijkgerichte aanpak. De leerling ziet onmiddellijk resultaat.

Studiebegeleiding wordt individueel gegeven, hiervoor wordt samen naar een geschikte dag en tijd gezocht.