Bijles (vakinhoudelijk)

Er zijn verschillende redenen waarom een leerling zich kan aanmelden voor bijles bij SMILE, zoals:

  • het moeite hebben met de lesstof
  • een stevigere basiskennis willen krijgen
  • het zelfvertrouwen willen vergroten
  • een sterker cijfer willen, omdat een niveau hoger er wellicht ook in zit.
Bijlesvakken

Voortgezet onderwijs:
Nederlands, Engels, Duits, Frans, Spaans, Wiskunde A, Wiskunde B, Rekenen, Scheikunde, Natuurkunde, Biologie, Geschiedenis, Aardrijkskunde, Economie, M&O.

Basisonderwijs:
Rekenen, spelling, werkwoordspelling en begrijpend lezen

Als er sprake is van dyslexie, dyscalculie of beelddenken kunnen leerlingen bij ons terecht voor extra herhaling en ondersteuning.

Doel

Leerlingen uit het voortgezet onderwijs en groep 6/7/8 van de basisschool sterker maken voor het betreffende vak en meer zelfvertrouwen geven. SMILE biedt vakinhoudelijke ondersteuning in de breedste zin van het woord. De leerling wordt dan ook op verschillende manieren gestimuleerd om zich de stof eigen te maken.

Inhoud

Tijdens het intakegesprek wordt gekeken welke lesstof opgehaald moet worden of waar extra begeleiding nodig is. Als tijdens de bijlessen blijkt dat er ergens basiskennis ontbreekt, zal daar in eerste instantie aandacht aan worden gegeven. Natuurlijk worden ook acute knelpunten opgelost, zodat de leerling weer mee kan komen in de volgende les.
Indien nodig krijgt de leerling houvast mee naar huis. Dit gebeurt in de vorm van uitlegbladen, informatiekaartjes of mindmaps.
Bij sommige leerlingen kan het nuttig zijn om pre-teaching te geven, zodat de leerling al enige kennis van de stof heeft voordat de docent op school het onderwerp bespreekt.

Studiebegeleiding

Doel

Leerlingen uit het voortgezet onderwijs begeleiden bij het beter leren plannen van het maak- en leerwerk. Daarnaast worden er verschillende leermethoden aangeleerd, zodat de leerling zich beter op toetsen kan voorbereiden. Na een aantal lessen (meestal 4-6 keer 1 uur) heeft de leerling voldoende handvatten om zelfstandig te kunnen studeren.
Het kan zijn dat de leerling na de training toch nog extra ondersteuning nodig heeft, omdat discipline lastig blijft en/of omdat er extra vakinhoudelijke kennis in de vorm van bijles nodig blijkt.

Inhoud

Afhankelijk van de behoefte wordt tijdens een aantal begeleidingslessen 1 op 1 gefocust op zelfstandig leren plannen en wordt er naar leerstrategieën gezocht die bij de leerling passen. Dit gebeurt d.m.v. een praktijkgerichte aanpak. De leerling ziet onmiddellijk resultaat.

Locaties

Bijlessen worden gegeven in:
– Ouderkerk a/d Amstel
– Weesp
– Zandvoort