Sinds januari 2008 begeleiden wij samen met studenten leerlingen uit het voortgezet onderwijs bij het plannen, het leren, het ‘leren’ leren en het maken van het huiswerk. Daarnaast geven wij leerlingen uit het basisonderwijs en voortgezet onderwijs vakinhoudelijke ondersteuning, training en coaching. Voor een overzicht van de verschillende mogelijkheden zie ‘Begeleiding’.

SMILE zoekt samen met de leerling naar passende leerstrategieen, stimuleert de leerlingen open en eerlijk over hun schoolwerk te zijn en eigen verantwoordelijkheid te nemen. Dit uit zich onder andere in het stellen van vragen, het zich laten overhoren en actief gebruik te maken van de aangeboden leerplanner (dus ook thuis). Niet iedereen is gelijk en daarom heeft iedere leerling op een andere manier ondersteuning nodig. Voor sommigen is het handig bij het leren een vast uitgangspunt te hebben. De SMILE-methode kan hier een handig hulpmiddel bij zijn.

Ons aanbod

Bij SMILE kun je terecht voor:

Daarnaast geven wij verschillende trainingen:

“Alles wat aandacht krijgt groeit.”

Waarom studie- en huiswerkbegeleiding?

Er zijn verschillende redenen waarom ouders en hun kind op zoek gaan naar hulp derden bij het maken en leren van het huiswerk in de vorm van bijles/studiebegeleiding. Vooral leerlingen uit de 1e klas lopen vaak tegen de hoeveelheid lesstof aan die thuis gemaakt en geleerd moet worden. Daarnaast zijn er leerlingen die zich thuis niet goed kunnen concentreren, omdat ze teveel afgeleid worden door de omgeving. Anderen kijken als een berg tegen het huiswerk op, weten niet waar te beginnen en maken het soms helemaal niet. Sommige leerlingen stellen het leerwerk tot het laatste moment uit, waardoor paniek kan ontstaan. En dan zijn er nog leerlingen die enorm hun best doen, veel tijd aan school besteden maar die met sommige vakken moeite hebben. Al met al kunnen deze factoren ervoor zorgen dat er thuis spanningen over het huiswerk en de school- prestaties ontstaan en dat er soms meer gemopperd dan gelachen wordt.

Studie- en huiswerkbegeleiding kan hierbij adequate hulp bieden! Wij helpen de leerlingen met het plannen van het leerwerk, stimuleren hen om zich aan de planning te houden, leren ze waar nodig studievaardigheden aan, motiveren om kwalitatief goed werk te leveren (bij zowel maak- als leerwerk) en geven vakinhoudelijke ondersteuning.