Over ons

Sinds januari 2008 begeleiden wij samen met studenten leerlingen uit het voortgezet onderwijs bij het plannen, het leren, het 'leren' leren en het maken van het huiswerk. Daarnaast geven wij leerlingen uit het basisonderwijs en voortgezet onderwijs vakinhoudelijke ondersteuning, training en coaching. Voor een overzicht van de verschillende mogelijkheden zie 'Begeleiding'.

Studiekeuzecoaching

Vanaf september 2015 biedt Smile studiekeuzecoaching aan.
Bij het coachingstraject wordt naast een interessetest gebruik gemaakt van een motivatieonderzoek dat helder maakt wat voor iemand belangrijk is en daarmee dus motiveert. De uitkomsten worden grondig doorgesproken, uitgelegd en gecombineerd. Na een aantal coachingsgesprekken zal duidelijk zijn welke studie(s)/beroep(en) het meest bij de persoonlijkheid aansluiten.

Begeleiding

De vormen van begeleiding die bij SMILE mogelijk zijn, zijn huiswerk- en studiebegeleiding in de huiswerkklas of individueel bijles voor leerlingen uit het basis- en voortgezet onderwijs, hulp bij dyslexie en dyscalculie, trainingen zoals 'Ik leer Anders', Samenvatten, Mindmappen, Werkwoordspelling, Studievaardigheden Cito, Faalangst en Kinder- & Pubercoaching. Onder 'Lees meer' vindt u meer informatie over de studie- en huiswerkbegeleiding.

Werkwijze

SMILE zoekt samen met de leerling naar passende leerstrategieen, stimuleert de leerlingen open en eerlijk over hun schoolwerk te zijn en eigen verantwoordelijkheid te nemen. Dit uit zich onder andere in het stellen van vragen, het zich laten overhoren en actief gebruik te maken van de aangeboden leerplanner (dus ook thuis). Niet iedereen is gelijk en daarom heeft iedere leerling op een andere manier ondersteuning nodig. Voor sommigen is het handig bij het leren een vast uitgangspunt te hebben. De SMILE-methode kan hier een handig hulpmiddel bij zijn.